Đào tạo dạy nghề

KTV Ép Kính Smartphone
KTV Ép Kính Smartphone

Khai giảng: 15-08-2019 - Học Phí 15,000,000đ

KTV Sửa Chữa Điện Thoại Phổ Thông
KTV Sửa Chữa Điện Thoại Phổ Thông

Khai giảng: 15-08-2019 - Học Phí 10,000,000đ

KTV Sửa Chữa Điện Thoại iOS
KTV Sửa Chữa Điện Thoại iOS

Khai giảng: 15- 08 - 2019 - Học Phí 18,000,000đ

KTV Sửa chữa Điện thoại Android chuyên nghiệp
KTV Sửa chữa Điện thoại Android chuyên nghiệp

Khai giảng: 15-9-2019 - Học Phí 18,000,000đ

KTV Phần Mềm Điện Thoại Chuyên Nghiệp
KTV Phần Mềm Điện Thoại Chuyên Nghiệp

Khai giảng: 15-09-2019 - Học Phí 6,000,000đ

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.