Sửa iPhone

Sửa mainboard, thay kính, thay màn hình, thay pin, độ vỏ...